Vi jobbar för en renare värld. Och vi gör det bra.  Scandinavian Biogas är världsledande inom utformning och drift av biogasanläggningar.

 

Kvartalsrapport, Q1 2015

Kvartalsrapport, Q1 2015   Läs mer

 

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB, 556528-4733, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015   Läs mer

Miljöproblem
som går att lösa

Förbrukningen av energi fortsätter att växa globalt. Parallellt med behovet av att hantera allt större fraktioner avfall. Vi har alla ett ansvar att reducera utsläppen av växthusgaser.

Scandinavian Biogas producerar förnybar energi från i stort sett alla typer av organiskt material och våra processer tillhör de mest effektiva i världen. Vi erbjuder kostnadseffektiva och storskaliga biogaslösningar för alla med behov att omhänderta stora mängder avfall så som kommuner, avloppsreningsverk och matproducenter samt producenter av biodrivmedel.

 

  • Omhändertagande av stora mängder avfall

  • Biogasanläggningar på flera platser i världen

  • Kostnadseffektiva och storskaliga biogaslösningar