Vi jobbar för en renare värld. Och vi gör det bra.  Scandinavian Biogas är världsledande inom utformning och drift av biogasanläggningar.

 

Ny biogasanläggning i Södertörn

Idag togs första spadtaget till en ny biogasanläggning i Stockholm. Läs mer

 

KVARTALSRAPPORT Q1

Omsättningen ökade med 3 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 40,6 MSEK Läs mer

Miljöproblem som
går att lösa

Förbrukningen av energi fortsätter att växa globalt. Parallellt med behovet att hantera allt större fraktioner avfall. Vi har alla ett ansvar att reducera utsläppen av växthusgaser.

Scandinavian Biogas producerar förnybar energi från i stort sett alla typer av organiskt material och våra processer tillhör de mest effektiva i världen. Vi erbjuder kostnadseffektiva och storskaliga biogaslösningar för alla med behov att omhänderta stora mängder avfall så som kommuner, avloppsreningsverk och matproducenter samt producenter av biodrivmedel.

  • Omhändertagande av stora mängder avfall

  • Biogasanläggningar på flera platser i världen

  • Kostnadseffektiva och storskaliga biogaslösningar