Vi jobbar för en renare värld. Och vi gör det bra.  Scandinavian Biogas är världsledande inom utformning och drift av biogasanläggningar.

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

  Läs mer

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

  Läs mer

Vi uppdaterar vår hemsida.

För aktuell information, läs årsrapporten.

 

  • SWE 2018

MATTI VIKKULA

Verkställande direktör och koncernchef

"Med befintliga anläggningar och pågående projekt beräknas Scandinavian Biogas totala produktionskapacitet att vara nämare 500 GWh vid full drift."

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy