Vi jobbar för en renare värld. Och vi gör det bra.  Scandinavian Biogas är världsledande inom utformning och drift av biogasanläggningar.

 

Kvartalsrapport, Q2 2015

Ladda ner kvartalsrapporten här           Läs mer

 

Bolagsstämma 2015

Scandinavian Biogas styrelseordförande, Göran Perssons öppningstal vid bolagsstämman 2015.   Läs mer

Miljöproblem
som går att lösa

Förbrukningen av energi fortsätter att växa globalt. Parallellt med behovet av att hantera allt större fraktioner avfall. Vi har alla ett ansvar att reducera utsläppen av växthusgaser.

Scandinavian Biogas producerar förnybar energi från i stort sett alla typer av organiskt material och våra processer tillhör de mest effektiva i världen. Vi erbjuder kostnadseffektiva och storskaliga biogaslösningar för alla med behov att omhänderta stora mängder avfall så som kommuner, avloppsreningsverk och matproducenter samt producenter av biodrivmedel.

 

  • Omhändertagande av stora mängder avfall

  • Biogasanläggningar på flera platser i världen

  • Kostnadseffektiva och storskaliga biogaslösningar